Algemeen Reglement

Sinds seizoen 2013/2014 organiseren we vanuit ZVV Ede een lokale Edese zaalvoetbalcompetitie voor spelers vanaf 15 jaar. Aan deze competitie doen veelal bedrijven- en vriendenteams mee. Inschrijving gaat per team. De Edese competitie bestaat vier verschillende niveaus met elk 10 teams. Er wordt gespeeld volgens de KNVB zaalvoetbalregels en onderstaande algemene regels voor de goede orde.   
 1. De deelnemende spelers dienen de minimum leeftijd te hebben bereikt van 15 jaar op het moment van spelen.
 2. De speelduur van competitiewedstrijden is 2 x 20 minuten.
 3. Er wordt verder gespeeld conform de “KNVB zaalvoetbalregels”.
 4. Voor het begin van iedere wedstrijd moet het digitale wedstrijdformulier door een teamlid worden ingevuld. De namen van alle deelnemende spelers met het bijbehorende rugnummer moeten worden ingevuld.
 5. Een speler mag slechts bij één team worden ingeschreven. Iedere speler moet digitaal zijn ingeschreven en goedgekeurd zijn. Als spelers voor een team uitkomen zonder officieel ingeschreven te staan dan zal de wedstrijd ongeldig verklaard worden en verliest het betreffende team  reglementair met 5-0 en krijgt een punt in mindering.
 6. Per team moeten tenminste 7 spelers ingeschreven worden. Het maximum aantal ingeschreven spelers is 20. Afzeggen i.v.m. te weinig spelers zal niet als geldige regel geaccepteerd worden. De strafcommissie zal een uitspraak hierin laten gelden conform punt 16 in de regelgeving.
 7. Inschrijven van spelers is toegestaan tot 28 februari van het jaar volgens op het jaar waarin het seizoen is gestart.
 8. Tijdens de competitie is overschrijving naar een ander team niet toegestaan.
 9. Elk team is verplicht iedere wedstrijd een aanvoerder te hebben, die herkenbaar is aan een aanvoerdersband. Voor elke wedstrijd moet de aanvoerder zich melden bij de scheidsrechter in de middencirkel.
 10. Behandelt de strafcommissie strafzaken en worden bij de uitspraak punten in mindering gebracht of speler(s) geschorst, dan zullen de bestrafte speler(s) worden beboet. De hoogte van de boete zal worden bepaald door de strafcommissie. Deze boete moet voor de volgende wedstrijd door de betreffende speler(s) worden voldaan.
 11. Voor strafzaken (dit geldt n.a.v. een directe rode kaart of na geel-rood) geldt dat de betreffende speler/coach automatisch de eerstvolgende te spelen competitiewedstrijd geschorst is. De mate van de straf wordt behandeld door de strafcommissie en wordt niet gelijk na de wedstrijd bekend gemaakt. Strafzaken van speler of team uit het verleden zullen bij bepaling van de nieuwe strafmaat meegenomen worden. De contactpersoon krijgt via de mail bericht van de opgelegde straf.
 12. Een geschorste speler mag niet op de speelvloer komen. Hij mag dus ook niet op de spelersbank plaatsnemen.
 13. Wanneer de scheidsrechter een wedstrijd staakt, krijgt het team dat de oorzaak hiervan is, 3 punten in mindering en moet een boete van € 50,=  (gelijk aan punt 15) betalen, te voldoen voor de volgende te spelen wedstrijd. De strafcommissie beslist over het vervolg van de wedstrijd.
 14. Als een team zelf van het veld gaat tijdens een wedstrijd, zonder dat de scheidsrechter dit aangeeft, zal er een boete van € 50,= opgelegd worden. Deze dient betaald te worden voor de volgende te spelen wedstrijd. Tevens krijgt dit team 3 punten in mindering en de uitslag wordt automatisch omgezet in 5-0 winst voor de tegenstander.
 15. Alle competitiewedstrijden worden gespeeld op woensdag- of vrijdagavond. In de kerstvakantie kan hier van worden afgeweken.
 16. Elk team is verplicht de vastgestelde wedstrijden te spelen. Teams die niet (compleet en op tijd) verschijnen voor een wedstrijd, maar dit ten minste 12 uur voor aanvang van de wedstrijd wel hebben gemeld, worden als volgt bestraft:
  • Uitslag 5-0 voor de tegenstander.
  • Boete van € 100,=.  Deze boete moet voor de volgende te spelen wedstrijd worden voldaan. Is de boete niet betaald, dan mag het team niet spelen. In dat geval geldt niet spelen als niet opkomen. Wanneer er geen melding vooraf is ontvangen of deze niet 12 uur voor de aanvang van de wedstrijd is gemeld, naast bovenstaande 2 sancties:
  • 3 punten in mindering.
  • Komt een team voor de tweede maal niet opdagen, dan wordt het betreffende team onmiddellijk uit de competitie verwijderd. Daarnaast worden alle spelers voor het lopende seizoen uitgesloten voor de zaalvoetbalcompetitie in Ede. Ook vindt er dan geen restitutie van het inschrijfgeld en teamgeld plaats. De reeds gespeelde wedstrijden zullen door het bestuur worden bekeken om nadeel voor andere teams zoveel mogelijk te voorkomen.
 17. Als beide teams in (nagenoeg) dezelfde kleur tenue spelen is het eerstgenoemde team verplicht een ander kleur shirt of de beschikbare hesjes aan te trekken.
 18. Bij het bepalen van de eindstanden van de competitie is het volgende van belang: Bij gelijk aantal wedstrijdpunten is het doelsaldo doorslaggevend. Is dit ook gelijk, dan is het onderlinge resultaat over de 2 wedstrijden bepalend.
 19. Promotie-/degradatieregeling:
  • Elke competitie van ZVV Ede bestaat uit 8 teams.
   • De nummer 1 is kampioen
   • De nummers 2 en 3 spelen nacompetitie voor promotie naar klasse daarboven (indien van toepassing).
   • De nummer 7 speelt nacompetitie (indien van toepassing)
   • De nummer 8 degradeert naar een klasse lager (indien van toepassing).
  • Bij eindigen van een team op een promotie/ degradatieplaats, is dit team verplicht deel te nemen aan de  promotie/degradatiewedstrijden. Deze promotie/degradatiewedstrijden worden gespeeld op de laatste dag van het seizoen.
  • Bij wegvallen van teams, schuiven alle teams in de eindstand een plek omhoog.
 20. De inschrijfkosten voor de competitie dienen voor aanvang van de competitie voldaan te zijn. Teams die niet aan de financiële verplichtingen voldoen, worden van deelname aan de competitie uitgesloten.
 21. Bij het niet nakomen van dit reglement kan het bestuur van ZVV Ede beslissen tot het nemen van strafmaatregelen.
 22. In geschillen, protesten en zaken, waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur van ZVV Ede, eventueel na overleg met de strafcommissie, bemiddelen. De uitspraak van de strafcommissie is bindend.
 23. Ieder team/ speler/ coach neemt deel aan deze competitie op eigen risico.
 24. Ieder team is verplicht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en het digitale wedstrijdformulier ingevuld te hebben.
 25. Een team wat niet op de aanvangstijd met minimaal 4 ingeschreven spelers op het veld staat, krijgt eerst een officiële waarschuwing. Staan er na 5 minuten nog geen 4 ingeschreven spelers op het veld, dan wordt met 5-0 verloren. Als een team een tweede keer niet op de aanvangstijd met minimaal 4 ingeschreven spelers op het veld staat, geldt punt 16 van dit reglement.
 26. De klok onder het scorebord is maatgevend. De laatste minuut is de scheidsrechtersminuut. Hij bepaalt wanneer de wedstrijd is afgelopen.
 27. Als een speler eerst geel en daarna rood krijgt betekent dit uitsluiting en een strafzaak.
 28. Een directe rode kaart betekent uitsluiting en een strafzaak. Bij een rode kaart ben je in alle gevallen automatisch de eerstvolgende wedstrijd geschorst.
 29. Krijgt een speler in een wedstrijd zijn tweede gele kaart, krijgt hij automatisch rood. Daarnaast is hij de eerst volgende wedstrijd geschorst zonder strafzaak.
 30. Bij een derde gele kaart binnen een seizoen is de speler automatisch geschorst voor de eerst volgende wedstrijd, zonder strafzaak. Vervolgens volgt er na elke extra gele kaart weer automatisch één wedstrijd schorsing.

Hoofdpartners


Toppartners


Created by Bureau ZIGZAG